d’ Yzerpasserelle

d’ Yzerpasserelle is een actief gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvarkens & verbreding. Het is gelegen in een typisch landelijke uitgestrekte regio.

13920913_10154387222609889_5878781292882100843_n

We willen bruggen bouwen tussen kwekers & eters, tussen bed & breakfast en tussen persoonlijke groei & platteland.

28276817_2023788581199726_3596541696169616775_n

Hier willen we ruimte bieden aan duurzame groei van planten, dieren & mensen.

 

Groei van planten 

De akkerbouwtak bestaat uit volgende teelten:
Mais
Suikerbieten
Tarwe
Consumptie-aardappelen (mét bewaring)

to plant a garden is to believe in tomorrowaardappelen Juni 2017

Groei van dieren

We kweken vleesvarkens voor het ‘beter voor iedereen’ label van delhaize.

17457822_1677717562255185_1528886670558405016_n

Groei van mensen

“a flower doesn’t compete with the flower next to it. It just blooms”

Door ons eigen levensverhaal hebben we geleerd dat we gigantisch kunnen groeien doorheen liefde, maar dat we ook kunnen groeien doorheen ons verdriet & pijn.

Als maatschappelijk assistente op een boerderij wil ik ruimte bieden voor groei van mensen. We doen dit via onze verbredingstak: B&B, ontmoetingsruimte & zorgboerderij.

We willen mensen stimuleren & inspireren in hun eigen groei (zelfontplooing), in het opgroeien (opvoeding), in het groeien naar elkaar (relaties) en ten slotte in het groeien naar de sterren (rouw).

“When life is sweet, say thank you and celebrate. And when life is bitter, say thank you and grow.”

 

16837724_10155030563139889_622968662_n