Beleef-tuin

In het kader van die verbredingsactiviteit realiseren we een beleef-tuin op de boerderij. In die tuin willen we de activiteiten van de
verbreding verder exploiteren BUITEN OP DE BOEREBUITEN… Hier willen we ruimte bieden
voor groei van plant, dier & mens. De beleef-tuin bestaat uit: een buiten-vergaderruimte (is al
grotendeels aanwezig, maar moet nog verder ‘uitgebouwd worden’, enkele weides met boederijzorg-
dieren, een moestuin en hiertussen verweven kleine elementen die die groei verder kunnen
exploiteren – buitensnoozelruimte, spelletjes, enz.

Met steun van: